Baltic Energy Efficiency Network for the Building Stock

Start

Search

 

The BEENetwork is supported by:

Berlin Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

IWO e.V. Mecklenburg–Vorpommern Schleswig-Holstein

The BEEN Project was supported by:

INTERREG III B
TACIS

Witamy w projekcie BEEN!

Sieć wspierająca efektywność energetyczną w zasobach mieszkaniowych państw Rejonu Morza Bałtyckiego

Witamy na stronie projektu BEEN częściowo finansowanego przez Unię Europejską w ramach programu BSR Interreg III B. Głównym celem projektu, który rozpoczął się 01.07.2005 jest opracowanie strategii i instrumentów promujących i stwarzających warunki dla efektywnej energetycznie modernizacji wielopiętrowych budynków z prefabrykatów w państwach rejonu Morza Bałtyckiego.

Osiedle mieszkaniowe budynków z prefabrykatów w Polsce – 2003 r.
Osiedle mieszkaniowe budynków z prefabrykatów w Polsce – 2003 r.

Nasza strona dostarczy Państwu informacji o tle, celach, programie pracy oraz wynikach projektu, jak również o partnerach, którzy biorą w nim udział. Ponadto odnajdą tu Państwo ważne informacje dotyczące różnych aspektów efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych.

Strona projektu BEEN istniejąca od grudnia 2005 jest głównym narzędziem służącym promowaniu rezultatów projektu wśród partnerów w projekcie BEEN. Przez cały okres trwania projektu, czyli do grudnia 2007 będą mogli znaleźć tu potrzebne informacje niezależni eksperci i inne zainteresowane strony, jak na przykład administratorzy budynków i ich mieszkańcy, a także wszystkie inne osoby zainteresowane projektem.

 

Select language

Switch here to this page in English.Wechseln Sie hier zu dieser Seite auf Deutsch.Switch here to this page in Estonian.Switch here to this page in Latvian.Switch here to this page in Lithuanian.The current language is Polish.Switch here to this page in Russian.
 

Members Login

For registration as a new member please contact us (unsere email)".
Username:
Password:

Nowości

Grudzień 2008
KE przyjęła propozycję, która pozwoli korzystać 27 krajom członkowskim ze środków EFRR w ramach efektywnych energetycznie inwestycji w budynkach więcej (en)

Grudzień 2008
Model kalkulacji kosztów termomodernizacji BEEN jest dostępny w formie do ściągnięcia w zakładce "Strefa dla członków BEEN" więcej (en)

Listopad 2008
Komisja Budownictwa i Zarządzania Gruntami UNECE przygotowała dokument dotyczący Koncepcji Efektywności Energetycznej w Budownictwie. więcej (en)

Listopad 2008
Podczas VII Europejskich Dni Oszczędzania Energii we Wrocławiu lider projektu BEEN przedstawił jego rezultaty. więcej (en)

 

Impressions

© IWO e.V.
© IWO e.V. Berlin
 
 
© 2005/2006 Imprint Berlin Senate Department of Urban Development Housing Initiative for Eastern Europe (IWO) e.V. agentur makz